logo    Do Holandska na loď  www.doholandska.cz  Dovolená na lodi po holandských kanálech a mořích. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky


Holandská cestovní kancelář  v Čechách pod názvem DOHOLANDSKA

E. Storno podmínky pro nájemce.
E-1. Stornování je nutno oznámit telefonicky a zároveň potvrdit doporučeným dopisem. Pouze písemná storna budou vyřízena. Bezprostředně po obdržení písemného storna, vám  zašleme vyjadření ke stornu a potvrdíme jeho příjem.

E-2. Do 8-mi dnů po rezervaci (objednávce) je možno rezervaci bezplatně zrušit. I zde je nutno storno provést doporučeným dopisem.

E-3. Při stornování po 8-mi dnech a do 8-mi týdnů před datem započetí pronájmu objektu, pronájmu lodi, přepravy či jiných služeb objednaných u CK, bude účtováno 30% z ceny těchto položek. Dále budou učtovány v plné výši rezervační poplatky a poplatky za případně uzavřené pojištění.

E-4. Při stornování během 8-mi týdnů ale do 4 týdnů před datem započetí pronájmu objektu, pronájmu lodi, přepravy či jiných služeb objednaných u CK, bude účtováno 60% z ceny těchto položek. Dále budou učtovány v plné výši rezervační poplatky a poplatky za případně uzavřené pojištění.

E-5. Při stornování po 4 týdnech před datem započetí pronájmu objektu, pronájmu lodi, přepravy či jiných služeb objednaných u CK je nutno uhradit celou fakturovanou částku v plném rozsahu.

E-5. Dříve provedené úhrady budou zúčtovány v souladu se storno podmínkami pro nájemce. Přeplatky budou nájemci převedeny na jím udaný bankovní účet. Nedoplatky uhradí nájemce na základě storno faktury na účet CK.

C. Rezervace a úhrada.
C-1. Na základě písemné rezervace*/ nájemce (v případě, že je vámi požadovaná komodita k dispozici) obdržíte od CK potvrzení této rezervace.

C-2. Současně s potvrzením rezervace obdržíte fakturu za vámi objednanou komoditu/služby . Z fakturované částky uhradíte zálohu ve výši 50%. Zálohu je nutno uhradit do 14-ti dnů od data vystavení faktury na účet dodavatele. Doplatek je nutno uhradit do 6-ti týdnů před datem započetí projájmu objektu, pronájmu lodi, přepravy či jiných služeb objednaných u CK.

Při objednání méně než 6 týdnů před datem započetí pronájmu objektu, pronájmu lodi, přepravy či jiných služeb objednaných u CK je nutno okamžitě uhradit celou fakturovanou částku. Tato částka musí být připsána na účet dodavatele 3 týdny před započetím pronájmu objektu, pronájmu lodi, přepravy či jiných služeb objednaných u CK.

Při objednání během 14-ti dnů od data započetí pronájmu objektu, pronájmu lodi, přepravy či jiných služeb objednaných u CK je nutno okamžitě telefonickým převodem uhradit celou fakturovanou částku na účet dodavatele, tak aby vám moly být včasně doručeny cestovní dokumenty.

*/ na písemné rezervaci (e-mailem) musí být uvedeno celé jméno nájemce, adresa, telefon, e-mailova adresa, název požadované komodity, lodě atd., termín pobytu (od-do) a počet zúčastněných osob.

Kontakt v České Republice
Pobočka CK : DOHOLANDSKA
Ulice čp. : Jamné 17
Město : Č.Budějovice
PSČ : 370 01
Mobilní telefon : 721 644 737
E-mail : info@doholandska.cz
Kontakt do Holandska
Jméno CK : DOHOLANDSKA
Ulice : Roerdompstraat 66
Město : Strijen
PSČ : 3291 VM
Stát : Nederland
Telefon NL : 0031 628 801 942
E-mail :

info@sova.cloud

ZDgyMDI3N