logo    Do Holandska na loď  www.doholandska.cz  Dovolená na lodi po holandských kanálech a mořích. 

Klasické plachetnice / Jak to chodí na lodi

 • V předem určeném přístavu se nalodíte na vaší loď.
 • Kapitán vás seznámí s lodí a rozdělíte si kajuty, ve kterých se ubytujete.
 • Společně s kapitánem bude určen další plán cesty. Plán je podmíněn vašimi požadavky a počasím.
 • Každý se podílí na veškeré činnosti na lodi. Jakmile vstoupíte na loď stáváte se členy posádky. Navigujete, obsluhujete plachty, řídíte loď, vaříte, uklízíte, nakupujete v obchodech, pomáháte při vyplutí a přistání, hrajete hry, bavíte se a odpočíváte.
 • Na lodi si můžete vařit z dovezených, nebo v Holandsku nakoupených zásob. Jestliže vaření není vaším koníčkem, můžete si jídlo objednat. Pak pro vás bude vařit kuchař, nebo bude jídlo dováženo na loď  (catering).
 • Ve všech přístavech je možno nakupovat. Některé supermarkety dodavají zboží až na loď .
 • Každý den se rozdělí služby. Jeden den jste plavčíkem a druhý den jste lodivodem.
 • Veškerá činnost na lodi je pod vedením kapitána. Kapitán rozhoduje při plavbě o všem a má vždy pravdu. Jinak vchází v platnost pravidlo číslo 2. To znamená, že má bez diskuze  vždy pravdu. Tento zákon platí již od nepaměti a je ho nutno dodržovat pro bezpečnost posádky.
 • Každý den doplachtíte do jiného přístavu. Jsou to většinou krásná rybářská městečka, která si určitě rádi prohlédnete.
 • Jestliže to počasí nebo vaše otužilost dovolí je možno se v moři koupat.
 • V případě, že loď při odlivu zůstane hežet na suchu, podniknete určitě procházku po mořském dně, což je určitě jeden z nezapomenutelných zážitků vaší plavby.
 • V přístavech je možné si zapůjčit kola a objet některý a holandských ostrovů.
 • Během vaší plavby budete nepřetržitě konfrontováni s gigantickými vodními díly prostřenictvím kterých Holanďané vyrvali Holandsko moři. Na hrázích jsou často muzea, kde je možno se podrobněji seznámit s těmito vodními díly.
 • Po celou dobu plavby budete vnímat, že jste navštívili namořní a rybářskou velmoc a automaticky se stanete její součástí.
 • A protože nic netrvá věčně i vy se musíte po několika dnech plavby s vaší lodí rozloučit. Lodˇ je nutno zanechat v takovém stavu v jakém jste ji převzali. To znamená uklizenou. Úklid provádíte sami nebo si jej za úhradu můžete objednat.

ODc3M